Hodnotiaca správa 2020

Základná škola

Lipová 2
01501 Rajec

Dobrý podvečer,
zasielam v tomto hektickom období správu ku kampani Červené stužky 2020 (ZŠ Lipová 2, Rajec), ... neskoro, ale predsa ...
V Novom roku 2021 všetko dobré, nech šťastie a zdravie sprevádza každý Váš krok.


Správa Červené stužky

V týždni od 25.11. - 01.12.2020 sa naša škola ZŠ Lipová 2, Rajec zapojila do kampane Červené stužky.
"Ľudia si pripínajú červenú stužku, aby vyjadrili podporu a solidaritu s ľuďmi postihnutými vírusom HIV a chorobou AIDS. Aj my si chceme uctiť najmä deti, ktoré zomierajú v hrozných bolestiach na túto nevyliečiteľnú chorobu."
25.11.2020 sme si pripli červenú stužku my, tí, ktorí sme boli prítomní na pôde školy a nosili sme ju celý týždeň až do dňa 01.12.2020, ktorý sa stal Svetovým dňom boja proti AIDS.
Naše zrealizované aktivity:
- relácia do školského rozhlasu
- nástenka v budove školy
- nosenie červených stužiek od 25.11.- 01.12.2020
- umiestnenie plagátu na viditeľné miesto – vstup do budovy školy
- premietanie filmu Anjeli, Príbehy anjelov pre žiakov 4.ročníka
- kreslenie a výroba červených stužiek

... ostatné aktivity, na ktoré sme boli zvyknutý v iných rokoch sme neuskutočnili, nakoľko ako aj iné oblasti nás zastihla pandémia Covid 19. Žiaci druhého stupňa sa ocitli doma a práce, ktoré sme mali rozbehnuté sa nepodarili zrealizovať, uskutočniť.
Ďakujem
S pozdravom
Ing. Katarína Jasenovcová, koordinátor kampane pre ZŠ Lipová2, Rajec

Ing. Katarína Jasenovcová