Hodnotiaca správa 2020

Základná škola

Školská 1
90632 Jablonica

Do 14.ročníka kampane sa naša škola zapojila nasledovne:
1.Zapojenie sa do výtvarnej súťaže pre ZŠ „Logo pre ČERVENÉ STUŽKY"
2.Výstavka výtvarných prác školského kola-"Logo pre ČERVENÉ STUŽKY"
3.Tvorba a nosenie červených stužiek od 25.11.2020 do 1.12.2020

PaedDr.Oľga Vulganová