Hodnotiaca správa 2020

Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302

Školská 302
92571 Trnovec nad Váhom

Aj v školskom roku 2020/21 sa naša škola zapojila do 14. ročníka celoslovenskej kampane boja proti AIDS pod názvom Červené stužky.

September 2020:
- prihlásenie sa do projektu
- schválenie plánu aktivít

Október 2020:
- realizovanie výtvarnej súťaže – Logo pre Červené stužky - zapojili sa žiaci I. a II. stupňa + špeciálna trieda
- vyhodnotenie a výber 10-tich pohľadníc, z ktorých sme 3 odoslali ako najlepšie.

November 2020:
- 25.11.2020 - nástenka a výstava pohľadníc zo súťaže Logo pre Červené stužky

December 2020:
- 01.12.2020 - Deň v červenom - vyhodnotenie a odmeňovanie najúspešnejších žiakov, ktorí sa zúčastnili výtvarnej súťaže
- pripínanie červených stužiek ako symbol Svetového dňa boja proti AIDS prebehlo z dôvodu epidemiologicko-hygienických opatrení zvlášť v triedach, triedy si vytvorili svoju vlastnú „živú“ červenú stužku ako prejav solidarity, záujmu a posolstva kampane Červenej stužky
- odoslanie hodnotiacej správy o činnosti našej školy v tohtoročnej kampani

Mgr. Miriam Žigová