Hodnotiaca správa 2020

ZŠ s MŠ

Ul. Školská 138/6
05919 Vikartovce

Súťaž Správa pre Červené stužky 2020– ZŠ s MŠ Vikartovce 3393486461

Tohto roku kampaň Červené stužky vzhľadom na situáciu bola trochu netradičná, no
napriek tomu sa nám podarilo 1.12.2020 zapojiť celú školu.
I. stupeň, ktorý sa učí prezenčne, nosil celý deň na oblečení pripnuté červené stužky.
II. stupeň, postupne po triedach, absolvoval od utorka do štvrtka online hodinu zameranú na kampaň, problematiku HIV/AIDS a snahu formovať pozeranie sa na to inak – pozitívnymi očami. Dokonca 10 žiakov 8. a 9. ročníka vyjadrilo podporu zapojením sa aj do online BIO- PSY-SOC olympiády.
Akúkoľvek pochybnosť akéhokoľvek typu, či bol projekt na našej škole úspešný, zmietli nádherné, srdca sa dotýkajúce, odkazy od kolegov a žiakov vo forme plagátov, fotiek i výrokov.
Žiačka 7. ročníka
Dobrý deň, z dnešnej hodiny som si odniesla to, že si máme užívať a byť vďačný za každú sekundu nášho života. Ak je niekto chorý, neodstrkovať ho a vypočuť si názory ostatných. A samozrejme, byť opatrný, aby sme nemuseli čeliť žiadnej chorobe.
Žiak 5. ročníka
Dobrý deň pani učiteľka, chcel by som sa vyjadriť na dnešnú hodinu. Bolo to veľmi zaujímavé,
a chcel by som povedať, že ľudia s chorobou AIDS to nemajú ľahké a je mi to ľúto. Bola tosuper hodina.
Žiak 8. ročníka
Tešiť sa z toho, že sa zobudím do nového dňa, z maličkostí. Pomáhať druhým a robiť
šťastným nielen seba, ale aj ostatných.

Verím, že aj takouto formou sa nám podarilo priviesť mladých ľudí k správnemu
postoju nielen k problematike HIV/AIDS, ale celkovo, k vlastnému zdraviu, v ťažkostiach aproblémoch dnešnej doby a rozšíriť ich informovanosť o danej téme.

Mgr. Gabriela Kršjaková, koordinátor projektu