Hodnotiaca správa 2020

Základná škola

Komenského 307/22 ,08901 Svidník
08901 Svidník

Hodnotiaca správa pre Červené stužky 2020

O blížiacom sa Dni boja proti AIDS, o plánovaných aktivitách v rámci kampane sme žiakov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov informovali prostredníctvom plagátikov kampane Červené stužky a harmonogramu. Na vyjadrenie solidarity v boji proti chorobe AIDS sme podporili kampaň nosením červených stužiek v období od 27. novembra do 1. decembra 2020. Červené stužky, ktoré sú symbolom krvi a života, vytvorili samotní žiaci pod vedením učiteľov. Vyvrcholením kampane bola pre nás aktivita ,,Nosím biele tričko”.

Základná škola, Ul. Komenského 307/22 v rámci 14. ročníka kampane Červené stužky 2020 uskutočnila tieto aktivity:

- september 2020 - prihlásenie školy do 14. ročníka kampane Červené stužky, plán aktivít, umiestnenie plagátov kampane na nástenkách v priestoroch školy,

- od 20. do 23. októbra 2020- oboznámenie žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ so základnými informáciami o HIV/AIDS, o kampani Červené stužky,

- október 2020 - výtvarná súťaž žiakov v tvorbe prác na tému „ Logo pre červené stužky.“

- v dňoch 20. do 23. októbra 2020 boli žiakom 8. - 9. ročníka ZŠ premietnuté filmy o AIDS - Anjeli, Príbehy anjelov spojené s diskusiou k tejto problematike,

- prednáška pre žiakov 9. ročníka z kanálu youtube (https://www.youtube.com/watch?v=2Bl1CC_2mCM). Zadaná cez portál zborovna.sk

- od 27. novembra do 1. decembra 2020 – tvorba a nosenie červených stužiek,

- 1. december sme vyvrcholili aktivitou ,,Nosím biele tričko”

- dňa 6. decembra 2020 – zaslanie správy o aktivitách pre 14. ročník kampane Červené stužky koordinátorovi kampane.

Mgr. Pavol Kačmár

Mgr. Pavol Kačmár