Hodnotiaca správa 2020

ZŠ pri zdravotníckom zariadení

Nám. L.Svobodu 4
97409 Banská Bystrica

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu Covid 19 boli naše aktivity venované celoslovenskej kampani Červené stužky upravené podľa aktuálnych nariadení vlády a uskutočňovali sme ich prevažne individuálne, hlavne prácou pri lôžkach žiakov v rámci výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ. Žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže Logo pre Červené stužky. Našej žiačke sa podarilo v tejto súťaži získať ocenenie, z čoho máme všetci veľkú radosť. Deťom sme odprezentovali film Príbehy anjelov. Aktivity kampane sme realizovali pomocou Metodickej príručky kampane. Vytvorili sme náramky priateľstva z bavlniek v červeno bielej farebnej kombinácii. Deti obdarujú týmito náramkami svojich blízkych. Vytvorili sme aj červené stužky. Tieto sme nosili od 25. 11. do 1. 12. 2020. Plagát kampane spolu s prácami detí vyjadrujúcimi zameranie kampane sme umiestnili na nástenku v návštevnej miestnosti nemocnice.

Mgr. Viera Lukáčová