Hodnotiaca správa 2020

Základná škola

Hutnícka 16
05201 Spišská Nová Ves

1.december, je SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS. Pripomíname si ho aj na našej škole. Zapojili sme sa do aktivity NOSÍME ČERVENÉ TRIČKO, ktorou žiaci 1. stupňa vyjadrili spolupatričnosť s ľuďmi chorými na HIV a AIDS. Upriamili sme pozornosť na toto závažné ochorenie imunitného systému a rozprávali sme sa o zdravom životnom štýle, imunite organizmu a zodpovednosti za svoje zdravie. Nosili sme červené stužky – symbol boja proti AIDS. Žiaci 2. stupňa si pripomenuli tento deň online aktivitami . Interiér školy bol ozvláštnený plagátmi,ktoré prispeli k informovanosti žiakov, čo je hlavným cieľom kampane.

Mgr. Dana Malinová