Hodnotiaca správa 2020

Základná škola s MŠ

Dlhá nad Oravou 110
02755 Dlhá nad Oravou

Naša škola sa zapojila do týchto aktivít:
Aktivita s met.príručky - Abeceda kampane
Online test - BIO-PSY-SOC olympiáda
Nosením oblečenia v červenej farbe
Vytvorením živej stužky
Online hodina

Elena Vrábľová