Hodnotiaca správa 2020

Základná škola s materskou školou

Školská 459/12
08256 Pečovská Nová Ves

Tešíme sa, že naša Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves bola opäť súčasťou veľkej rodiny „červených stužiek“. V tomto epidemiologickom období prebiehal v poradí už štrnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky. Aktuálna situácia nám čiastočne narušila plány a samotný priebeh kampane.
Napriek tomu sa nám podarilo zrealizovať viacero aktivít, pričom našim cieľom bolo hlavne motivovať našich žiakov k získavaniu nových poznatkov v oblasti HIV/AIDS a zároveň k uvažovaniu nad danou problematikou. Primerané vedomosti sú totiž účinným prostriedkom v prevencii šírenia HIV/AIDS.
Žiaci našej školy sa v rámci kampane zapojili do týchto aktivít:
• Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole
• Literárna súťaž na tému My a vírusy 21. storočia
• Online hodiny na tému HIV/AIDS v rámci občianskej náuky
• Prednáška a beseda na tému HIV/AIDS
• BIO-PSYCHO-SOC olympiáda
• DVD Príbehy anjelov
• Tvorba a nosenie červených stužiek
V závere aktuálneho ročníka Červených stužiek vyjadrujeme úprimnú podporu tým, ktorí sú nakazení, tým, ktorí im pomáhajú a veríme, že efektívnou prevenciou sa podarí znižovať šírenie vírusu vo svete.

Mgr. Jana Piskurová