Hodnotiaca správa 2020

Základná škola

Martinská 20
01008 Žilina

V školskom roku 2020/2021 sme zapojenie sa do kampane Červené stužky prispôsobovali aktuálnej situácii pandémie COVID-19. Na začiatku školského roka sme sa plánovali zapojiť do online vyučovacej hodiny na tému HIV a AIDS, do výtvarnej súťaže, literárnej súťaže a tvorby a nosenia červených stužiek. Vzhľadom na meniacu sa situáciu sa nám nepodarilo so žiakmi vytvoriť literárne práce do uzávierky súťaže. Do výtvarnej súťaže sme sa zapojili s troma víťaznými prácami školského kola. Tvorbe predchádzala online hodina o ochorení AIDS spojená s diskusiou. Na online vyhodnotení získala naša žiačka čestné uznanie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v novom školskom roku.

Mgr. Júlia Švecová/školská psychologička