Hodnotiaca správa 2020

Základná škola Janka Matúšku

Kohútov sad 1752/4
02601 Dolný Kubín

V tomto ročníku 2020 sme sa zapojili do výtvarnej a literárnej súťaže a tiež do online súťaže Bio-Psy-Soc. Zároveň do aktivít umiestnenie plagátu kampane a súťaže Správa pre Červené stužky. Vo výtvarne súťaži sme získali 1. miesto a čestné uznanie, víťazi sa taktiež zúčastnili online vyhodnotenia, následne prijali gratuláciu a bola im odovzdaná cena. Z mnohých výtvarných prác bola urobená nástenka a viaceré literárne práce sme vyvesili vo vestibule školy spolu aj s plagátom kampane. Na záver bola spísaná hodnotiaca správa za rok 2020. Všetkým zapojeným žiakom do súťaží sme poďakovali za ich snahu a kreativitu. Tešíme sa o rok na ďalšie aktivity a súťaže.

Mgr. Katarína Tabačáková, PhD.