Hodnotiaca správa 2020

Spojená škola

Hlavná 2
01009 Žilina-Bytčica

Správa o priebehu aktivít kampane Červené stužky na Spojenej škole v Žiline – Bytčici

Naša škola sa zapojila aj do 14. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorý vyvrcholil 1. decembra 2020. Ovplyvnený bol však epidemiologickou situáciou a dištančným vyučovaním žiakov. Napriek tomu sa na našej škole uskutočnili nasledovné aktivity:
1. Umiestnenie plagátu kampane na nástenke pri bufete ešte v čase prezenčnej výuky
2. Výtvarná súťaž
Realizovala Mgr. Jamborová s triedami I.A ISS a II.A ISS na tému Logo, našu školu veľmi úspešne reprezentoval Lukáš Adamík z II.A triedy, ktorý získal 3. miesto.
3. Literárna súťaž
Realizovala so žiakmi Mgr. Staneková na tému My a vírusy 21. storočia. Zo školského kola postúpili tri práce, našu školu zviditeľnila ziskom čestného uznania Karolína: Huliaková.
4. On line hodina
Realizovala ju so žiakmi IV.A triedy odboru kozmetik Mgr. Urbanová dňa 24.11.2020. Spojili sa cez aplikáciu Skype a diskutovali o pôvode vírusu HIV, spôsoboch prenosu ochorenia, chorobe AIDS, jej prejavoch a možnostiach liečby.
5. Prednáška a beseda spojená s online premietaním spotu kampane a filmu Príbehy anjelov realizovala Ing. Havlíková v triede I.A. dňa 18.11. a filmu s problematikou obchodovania s ľuďmi v triedach I.A a IV.A dňa 1.12.2020.
6. Zviditeľnenie 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS
Z epidemiologických dôvodov sa v tomto roku neuskutočnila tradičná živá červená stužka. Škola teda musela aktivity prispôsobiť aktuálnym možnostiam a to nosením červeného oblečenia v domácom prostredí. Žiačky II.C triedy mali za úlohu vytvoriť červené písmeno veľkosti A4 a následne sa s ním odfotiť. Dňa 30.11.2020 žiaci III.C triedy odboru fotograf z poskytnutých písmen pracovali na netradičnom zadaní – TVORBE KOLÁŽÍ. Najkrajšie práce žiačok Kudelčíková Emma, Kuricová Lujza a Hoštáková Silvia vybrala komisia pod vedením pani majsterky Plichtovej.
7. Online olympiáda prebehla 1.decembra 2020 formou online testu. Z našej školy sa zapojili žiaci I.A, II.A a IV.A tried. Vzorne nás reprezentoval Samuel Pažický z II.A triedy, ktorý v teste získal 16 z celkového počtu 20 bodov, čím postúpil do ocenenej najlepšej tridsiatky.
Ďakujem kolegom za vedenie žiakov, za vynaloženú prácu v 14. ročníku kampane, žiakom za usilovnosť a zapojenie a srdečne gratulujem víťazom.

Ing. Renáta Havlíková, koordinátor prevencie, Spojená škola, Hlavná 2, Žilina – Bytčica

Ing. Renáta Havlíková