Hodnotiaca správa 2020

Obchodná akadémia D. M. Janotu

Ulica 17. novembra 2701
02201 Čadca

Do 14. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa naša škola zapojila online hodinou na tému HIV/AIDS podľa návrhu č.5 Darovanie a pomoc. Niektorí žiaci vytvorili náramok priateľstva v bielo - červenej, iní v červenej farbe. Urobený a odfotený mi ho poslali na emailovu adresu.Potom ho mali podarovať blízkej osobe.
V prílohe posielam fotografie náramkov.

Mgr. Ľubomíra Goliašová