Hodnotiaca správa 2020

Špeciálna základná škola

Kováčska 12
05601 Gelnica

Naša škola sa tradične zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá bola tento rok do istej miery ovplyvnená protiepidemiologickými opatreniami Covid 19. Aktivity, do ktorých sme sa prihlásili sme museli týmto opatreniam prispôsobovať. Prednášky s besedami sa realizovali individuálne v triedach. Pripravili a zaslali sme výtvarné práce na tému "Logo Červených stužiek". V triedach sme zhotovovali červené stužky, ktoré sme nosili nielen v areáli školy ale odniesli si ich aj domov.
Ďakujem triednym učiteľom, žiakom za aktívnu spoluprácu a možnosť zapojenia sa do kampane.

Mgr. A. Gažová