Hodnotiaca správa 2020

Základná škola s materskou školou

Masarykova 19/A
04001 Košice-Staré Mesto

Tohtoročná akcia Červené stužky prebiehala v zredukovanej forme, nakoľko od 26.10.2020 žiaci 2.stupňa nie sú prítomní v škole, preto väčšina aktivít prebiehala na 1. stupni.
Z plánovaných aktivít sme uskutočnili:
9.10.2020 pre žiakov 9. ročníka- Beseda v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou, Kukučínova 40, Košice na tému HIV, AIDS - prevencia a zodpovedné správanie.
od 30.11.2020 do 4.12.2020 prebieha Výstavka výtvarných prác s témou: 1.12.- Svetový deň boja proti AIDS a aj rozhlasová relácia na danú tému (online formou si ju vypočuli aj žiaci 2. stupňa).
Vyvrcholením týchto aktivít bol deň: Nosím červené a nosím biele tričko ako symbol boja proti AIDS.

MVDr. Kažimírová