Hodnotiaca správa 2020

Špec. základná škola s materskou školou

Lipová 622
02401 Kysucké Nové Mesto

Aj v roku 2020 sme sa zapojili do kampane Červené stužky. Plagát kampane sme umiestnili na vstupných dverách do budovy školy. Do tohtoročnej výtvarnej súťaže
Logo pre červené stužky sme sa nezapojili z dôvodu dištančného vzdelávania žiakov 2. stupňa. Kampaň sme podporili i nosením červených stužiek. 1. decembra si učitelia pripravili on - line hodinu na tému HIV/AIDS, v rámci ktorej si žiaci pozreli DVD Príbehy anjelov, následne o nich besedovali. Tento rok kampaň nevyvrcholila vytvorením "Živej červenej stužky", ale žiaci urobili červenú stužku z fotografií, ktoré vznikli pri zdokumentovaní aktivít v rámci kampane.

PaedDr. Igor Hlatký