Hodnotiaca správa 2020

SOŠ obchodu a služieb

Sídl. dukl. hrdinov 3
08134 Prešov


1. decembra 2020 o 10. 00 hod. - v rámci kampane Červené stužky - SVETOVÉHO DŇA BOJA PROTI AIDS, sme pozvali študentov na online stretnutie cez aplikáciu ZOOM, kde sme si vysvetlili posolstvo červenej stužky, pozreli sme si kreslený film a trošku si zasúťažili v interaktívnom kvíze. Tohto milého stretnutia sa zúčastnilo dobrovoľne 20 študentov, akcia bola spropagovaná na IG,FB a web stránke školy a žiaci sa zapojili do výzvy a posielali fotky s červenými stužkami zo svojich domovov.
Mgr. Janka Turzová Mgr. Alexandra Staškovič