Hodnotiaca správa 2020

Stredná zdravotnícka škola - EKI

Námestie 1. mája 1
04801 Rožňava

Naša škola sa zapojila do 14. ročníka kampane Červené stužky.
Aktivity, ktoré sme počas tejto kampane zrealizovali sú:
Aktivita č. 1
Plagáty na tému: „Boj proti HIV/AIDS“ – žiaci II.B triedy – Brenda Senková, Nikoleta Nagyová, s cieľom propagovať na 1. december cez net stránku našej školy širokej verejnosti dôležitosť boja proti HIV/AIDS.
Aktivita č.2
Tvorba a nosenie červených stužiek – zapojené vedenie školy a dvaja vyučujúci, a žiaci II.B triedy v počte 14.
Aktivita č. 3
Online BIO-PSY-SOC olympiáda – zapojených 10 žiakov. 3 žiaci z III.A triedy – Milko Sendrey, Nikoletta Csordásová, Arnold Nagy. 7 žiakov zo IV.A triedy: Nikola Šivárová, Michal Drevňak, Júlia Dömenyová, Sofia Miháliková , Monika Takácsová , Jana Černajová , Monika Milová.
Aktivita č. 4
Príprava a progagácia edukačného materiálu pre celú školu a širokú verejnosť pod názvom Svetový deň boja proti HIV – AIDS (ppt formát, uverejnený cez edupage školy a web stránku našej školy).
ďakujeme úprimne za možnosť zapojiť sa do kampane Červené stužky aj v tomto školskom roku. Za SZŠ - EKI v Rožňave Mgr. Antónia Lorko

Mgr. Antónia Lorko