Hodnotiaca správa 2020

Gymnázium s VJM

Dunajská 13
81484 Bratislava-Staré Mesto


Do štrnásteho ročníka celoslovenskej kampane „Červené stužky“ sa naša škola napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii zapojila rôznymi aktivitami:

- Študentka tretieho ročníka gymnázia, Andrea Dávidová, sa zapojila do výtvarnej súťaže „Logo pre Červené stužky“.

- Do literárnej súťaže na tému My a vírusy 21. storočia sa zapojili gymnazisti druhého aj tretieho ročníka. Vznikli naozaj hodnotné a kreatívne práce (básne, úvahy, listy), spomedzi ktorých sme vybrali a poslali ďalej báseň Mariána Škereňa z II.A triedy a list Laury Szolcsányiovej z III.A triedy.

- Síce sme nemali možnosť tento rok vytvoriť spoločnú živú červenú stužku, nevzdali sme to a namiesto živej sme vytvorili virtuálnu červenú stužku, ktorá bola poskladaná z fotografií našich študentov a pedagogických zamestnancov (viď príloha).

- 1. december, čiže Svetový deň boja proti AIDS bol jednoznačne vyvrcholením kampane. Tento deň sa konali online prednášky resp. besedy na tému HIV a AIDS pre študentov prvého, druhého a tretieho ročníka gymnázia. Bývalá študentka našej školy, MUDr. Alica Horňáková Simonová, gynekologička pôsobiaca v nemocnici v Dunajskej Strede, objasnila nielen základné pojmy, ale poukázala aj na rizikové správanie, na dôležitosť prevencie a porozprávaním konkrétnych prípadov zo svojej praxe premenila štatistické údaje, čísla na životné príbehy a osudy skutočných ľudí.

- 1. decembra bola zverejnená naša virtuálna červená stužka na facebookovskej stránke školy a na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS slúžil aj článok, ktorý sa okrem oficiálnej webovej stránky našej školy dostal aj do novín.

Sme radi, že sme sa už druhýkrát mohli zapojiť do celoslovenskej kampane Červené stužky, tešíme sa na spoluprácu o rok!


Mgr. Andrea Szabó