Hodnotiaca správa 2020

Spojená škola internátna

Mičurova 364/1
01401 Bytča

Každoročné zapojenie sa do kampane Červené stužky pre Spojenú školu internátnu, Mičurova 364/1, Bytča nebolo výnimkou ani v roku 2020. Naši žiaci sa z vyhlásených aktivít zapojili do výtvarnej súťaže, kde pod odborným dohľadom pani zástupkyne Mgr. Bašovej získal žiak Marián Bondora čestné uznanie. Uvedeného vyhodnotenia sme sa zúčastnili online.
So žiakmi 7., 8. a 9. ročníka s pripnutými červenými stužkami sa 1. decembra uskutočnila beseda na tému HIV/AIDS, premietnutím tematického filmu.
Veríme, že tento psychicky a duševne komplikovaný rok vystrieda rok pokory, pokoja, psychickej a duševnej pohody a budeme sa tak môcť fyzicky zúčastniť aj na ďalších vyhlásených aktivitách Červených stužiek 2021.

Ing. Pavol Bilas