Hodnotiaca správa 2020

Stredná zdravotnícka škola

Hlboká cesta 23
010 01 Žilina

Hodnotiaca správa kampane Červené stužky 2020
Škola: Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23
Žilina 010 01
1. Na škole sa premietali filmy:
-Anjeli
-HIV/AIDS
-In your face
2. Prebiehala výtvarná súťaž
3. Na hodine ZKC bola prednáška na tému HIV/AIDS

Vzhľadom k dištančnému vzdelávaniu sa nemohli uskutočniť plánované akcie. Zadania a úlohy boli prerozdelené, žiaci pracovali podľa možností z domu. Pomôcky a materiál boli zakúpené a pripravené na jednotlivé plánované akcie.

PhDr. Ostráková Mária

PhDr. Ostráková Mária