Hodnotiaca správa 2020

Spojená škola - ŠZŠ

Tehelná 23
08271 Lipany

Dobrý deň, pozdravujeme Vás v tejto mimoriadnej situácii a posielame krátku správu z činnosti našej školy. Začali sme učiť primárne, keďže naše deti sú zo soc. znevýhodneného prostredia. Mohli sa teda všetci zapojiť. Solidárnosť sme teda prežili oveľa intenzívnejšie ako po minulé roky..Uskutočnili sme online hodinu, vyrobili plagáty v triedach, zhotovili nástenku na chodbe, Praktická škola nám vyrobila červené stužky, ktoré sme celý týždeň hrdo nosili, zapojili sme sa do športovej súťaže - ping - pongu na ihrisku s osvetou. Veľmi milou aktivitou bola vlastná výroba - šitie rúška s logom kampane, ktoré sme rozdali najaktívnejším účastníkom. Veríme, že sa znova uvidíme i osobne a bude nám dopriate v zdraví prežiť nielen Adven, Vianoce ale i mnoho ďalších pekných dní s našimi drahými...Požehnané sviatky! Za kolektív SŠ Lipany - Mgr. Ridillová Beáta - koordinátor prevencie

Mgr. Ridillová Beáta