Hodnotiaca správa 2020

Stredná zdravot.škola

Kukučínova 40
04137 Košice-Juh

Záverečná správa o priebehu 14. ročníka kampane Červené stužky

Naša škola sa v školskom roku 2020/2021 prihlásila do 14. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky.

• Dňa 13.11.2019 sme zaslali 3 vybrané literárne práce do celoslovenskej literárnej súťaže stredných škôl na tému My a vírusy 21, st. v rámci kampane,

• 10 žiakov našej školy sa zúčastnilo 1.12. online BIO – PSY – SOC olympiády so zameraním na problematiku HIV/AIDS,

• v rámci dištančného vzdelávania sme 1.12. podporili online hodinami cez ZOOM, na ktoré sme sa aj náležite pripravili. Online hodín sa zúčastnili žiaci II.A/PS, II.B/PS, II. MAS, IV.B/ZA s MUDr. Kolárovskou a žiačky III.A/ZA s PhDr. Čigášovou a Mgr. Áronovou Fedoreňkovou. Počas hodín sa žiaci oboznámili s problematikou HIV/AIDS, vypĺňali tajničku a na konci vypočuli pieseň Baba – yetu. Na niektorých online hodinách boli prítomné aj žiačky z III.B triedy. Žiačky sú členkami mládeže SČK a koordinátorkami projektu SOM, ktorý je zameraný na prevenciu HIV/AIDS na základných a stredných školách. Dievčatá hovorili o svojej práci v rámci projektu SOM. Patrí im veľké ďakujem za ochotu zúčastniť sa online hodín a za aktivitu v projekte. Pridávame fotky z online hodín.

Do kampane Červené stužky sa naša škola zapojila dvanástykrát. Túto kampaň plánujeme podporiť aj v nasledujúcom školskom roku

MUDr. Kolárovská – koordinátor kampane ČS na škole

MUDr. Alena Kolárovská