Hodnotiaca správa 2020

Súkromná spojená škola EES

Solivarská 28
08005 Prešov


V rámci 13. ročníka roku 2020 v rámci plánu činnosti prevencie a závislostí sme sa venovali:

28.1.2020 - Žiakom pri príležitostí ,,Medzinárodného dňa ochrany osobných údajov,, sme vysvetli aké je dôležité chrániť si osobné údaje, či už cez mobilný telefón, sociálne siete a ako môžu prísť o svoje súkromie.

6.2.2020 - ,,Svetový deň bez mobilu,,- Všetci učitelia počas dňa v škole, ale aj na lyžiarskom výcviku pripomenuli žiakom, aby vypli a odložili aspoň na jeden deň svoj mobilný telefón. Počas tohto dňa na lyžiarskom výcviku, si žiaci svoje mobilné telefóny zapli až na druhý deň.

21.3.2020 - ,,Svetový deň Downovho syndrómu,,. V tento deň dostali žiaci výzvu, aby mali obuté dve rozdielne ponožky a zdieľali fotky na svojich sociálnych sieťach, ale aj cez školský FB . #PonozkovaVyzva. Bola vyhlásená súťaž a aj odmena pre naj top fotografiu.

7.4.2020 - Každoročne na tento deň pripadá ,,Svetový deň zdravia,, (World Healthy Day). Vytvorili sme prezentáciu, v ktorej nielen žiaci sa mohli naučiť a zistiť, čo je to správna životospráva, čo obsahuje a ako ju dodržiavať ale prezentovali aj svoje jedálničky.

31.5.2020 - Zmyslom ,,Medzinárodného dňa bez tabaku,, je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pred pasívnym fajčením. Na školskej stránke boli obrázky o prevencií ale aj vzdelávacie video + zaujímavý test.

26.6.2020 - ,,Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu,, Pod hlavičkou Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove, mala prísť prezentovať prednášku o drogách, o závislostiach a jej prevencií mjr. JUDr. Katarína Šmelková z oddelenia komunikácie a prevencie. Bohužiaľ kvôli pandémií Covid-19 sa všetky prednášky museli zrušiť.

24.9.2020 - Na hodinách Biológie sme si pripomenuli ,, Svetový deň srdca,, kde sme sa venovali prevencií srdcovocievnych ochorení a infarktu myokardu a jeho dopad na zdravie človeka pod. A na hodinách TSV sme potom vykonávali cvičenia a trénovali srdiečko.

15.10.2020 – ,,Deň Bielej palice,, - na hodinách TSV a cez sociálne siete sme propagovali dôležitosť tohto dňa a ako máme pomáhať nevidiacim + sme si vyskúšali pár minút nevidieť.

01.11.2020 – Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže kampane ,,Červená stužka,, + sme sa pripravovali na ,,online BIO-PSY-SOC olympiádu,,. Spustili sme školskú súťaž o najlepšiu fotografiu s červenou stužkou, ktorá bude trvať až do 4.12.

Zároveň sme na nástenkách, vo vestibule na LCD televízore, na Edupage ale aj na sociálnych sieťach prezentovali pomocou propagačných videí, prezentácií, materiálov a príbehov všetky témy podľa plánu koordinátora prevencie a závislostí.

Vypracoval: Mgr. Slavomír Benč

Mgr. Slavomír Benč