Hodnotiaca správa 2020

Základná škola J. M. Petzvala

Moskovská 20
059 01 Spišská Belá

Naša škola sa aj tento rok zapojila teraz už do 14. ročníka kampane Červené stužky, ktorá prebiehala od 2. septembra 2020.

V tomto online čase sa nám podarilo zrealizovať:
• výtvarnú súťaž Logo pre Červené stužky,
• literárnu súťaž My a vírusy 21. storočia,
• online hodinu v 9. ročníku na tému HIV/AIDS,
• vytvorili sme náramky priateľstva v bielo-červenej farbe,
• pozreli sme si DVD Príbehy anjelov.

Kampaň pre nás nie je ľahostajná, pretože vďaka nej sa vytvára priestor, v rámci ktorého máme možnosť upozorniť žiakov na existenciu tejto závažnej choroby, zlepšiť ich vedomosti o nej, jej šírení a najmä prevencii.

Mgr. Silvia Lorenčíková