Hodnotiaca správa 2020

Základná škola s MŠ

Hlavná 367/7
08212 Kapušany

Aj v tomto náročnom (nielen) školskom roku sa naša škola, ZŠ s MŠ Kapušany, zapojila v rámci možností, keďže škola bola aj zatvorená, aj otvorená, do ďalšieho ročníka kampane Červené stužky. Podarilo sa nám vytvoriť živé červené stužky z tried na prvom stupni (keďže druhý stupeň sa vzdeláva dištančne) a z fotiek tried vytvoriť koláž. Zároveň sa triedne učiteľky v rámci aktivity tvorby živej stužky so žiakmi porozprávali o význame kampane, o symbole červenej stužky a dôležitosti vyjadrovania solidarity s ľuďmi postihnutými rôznymi chorobami. „Živú stužku“ sa podarilo vytvoriť aj z fotiek žiakov 9. ročníka, ktorí veľmi ochotne zaslali svoju fotku v červenom oblečení, aby sa tak aj oni mohli zapojiť do kampane, aj keď sú doma. Boli radi, že aj oni mohli aspoň takto dištančne vyjadriť svoj postoj pomoci. Ako škola sme sa zapojili aj 2 prácami do literárnej časti kampane, v ktorej náš žiak získal krásne druhé miesto. Taktiež sme sa zapojili aj do online olympiády, síce bez umiestenia, ale aspoň aj touto formou sme mohli vyjadriť podporu kampani. O Svetovom dni boja proti AIDS sme informovali aj v školskom časopise „V školskom tričku“ a na web stránke školy. Veríme, že budúci rok nám prinesie viac možností ako sa zapojiť a podporiť kampaň Červené stužky, pretože je veľmi dôležité byť solidárny a nápomocný chorým ľuďom, ktorým aspoň takto môžeme pomôcť zmierniť ich bolesť a utrpenie.

Mgr. Miroslava Martonová