Hodnotiaca správa 2020

Stredná zdravotnícka škola

Komenského 843
03101 Liptovský Mikuláš

Stredná zdravotnícka škola, Komenského 843, 031 01 Liptovský Mikuláš

Správa zo štrnásteho ročníka kampane Červené stužky

Do kampane Červené stužky sa zapojili žiaci denného štúdia, odboru zdravotnícky asistent, masér, zubný asistent a praktická sestra.

Aktivity realizované v období október – december 2020, podľa usmernenia a nariadení MŠVVaŠ v súlade so súčasnou epidemiologickou situáciou Covid-19:

1. V priestoroch školy boli rozmiestené plagáty a nástenka obsahovo zameraná na Červené stužky a boj proti AIDS.

2. Do celoslovenskej výtvarnej súťaže: „Logo pre červené stužky“ sa zapojili žiaci I.PSA, I.PSB a II.ZuA, v spolupráci s PhDr. S. Fričovou a Mgr. L. Švihrovou /najlepšie práce boli zaslané, ostatné boli vystavené v domácich triedach/.

3. „My a vírusy 21.storočia“, celoslovenská literárna súťaž – zapojili sa žiačky III.ZuA – Liliana Tarabová, Miroslava Kampová a Petra Stachová /literárne práce boli uverejnené aj v školskom časopise Zóna Zet, link: https://cloud8f.edupage.org/cloud?z%3ALEhiJX%2BV11kCAL0haLQztZgzw%2B4%2BUBeyqKnVYFGdPBGwvIbzkALEULMZ7z0ExOLA/.

4. MUDr. M. Plávková a MUDr. M. Španková v prednáške „HIV/AIDS“, informovali žiakov tretích a štvrtých ročníkov o ochorení, príznakoch, liečbe, prevencii a pod. /online/.

5. Mgr. M Lengvarská, v spolupráci so žiakmi štvrtých ročníkov, diskutovali a edukačnými prezentáciami rozpracovávali úlohu ošetrovateľstva v starostlivosti o pacientov s AIDS /online/.

6. PhDr. J. Debnárová, v spolupráci so žiakmi štvrtých ročníkov, diskutovali a edukačnými prezentáciami rozpracovávali úlohu ošetrovateľstva v starostlivosti o ženu s AIDS po pôrode /online/.

7. Žiakom prvých a druhých ročníkov boli premietnuté filmy „Anjeli“ a „Príbehy anjelov“, ktoré im umožnili lepšie pochopiť červenú stužku, ako symbol AIDS /prezenčne, mesiac október/.

8. MUDr. M. Plávková, spolu so žiakmi tretích ročníkov, zrealizovala online aktivitu zameranú na duševné zdravie a závislosti /v rámci predmetu Zdravie a klinika chorôb/.
9. Online BIO – PSY – SOC olympiády, zameranú na kampaň Červené stužky, ochorenie HIV..., sa zúčastnili žiačky IV.Z.

10. Informácie, dátum 1. december, symbolika, cieľ a odkaz na web stránku kampane Červené stužky, boli zverejnené na stránke školy aj v rámci projektu „Škola bez nenávisti“.


V Liptovskom Mikuláši, dňa 2.12.2020

PhDr. Jana Debnárová
koordinátor prevencie SPJ, koordinátor kampane na SZŠ LM

PhDr. Jana Debnárová