Hodnotiaca správa 2020

Spojená škola- Špeciálna základná škola

Fabiniho 3
05201 Spišská Nová Ves

Naša škola sa už tradične zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky. Z dôvodu protiepidemiologických opatrení sme sa tohto roku nemohli zapojiť do súťaže Živá červená stužka, do ktorej sme sa prihlásili. Na zviditeľnenie 1. decembra Svetového dňa boja proti AIDS, žiaci V.A triedy pod vedením koordinátorky kampane Mgr. Šarišskej vytvorili Červené stužky pre zamestnancov školy, stužky boli 1. decembra k dispozícií v zborovni našej školy. Pripnutím červenej stužky zamestnanci našej školy vyjadrili solidaritu s ľuďmi s HIV/AIDS. Súčasne učitelia v priebehu vyučovania stručne informovali žiakov o symbole červenej stužky pripnutej na oblečení.

Mgr. Katarína Šarišská