Hodnotiaca správa 2020

Spojená škola internátna

Tovarnícka 1632
955 01 Topoľčany

Červené stužky
A Aktuálny problém?
I Individuálny problém?
D Dlhodobý problém?
S Spoločenský problém?
Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Počas celého roka ju majú nosiť ľudia, aby vyjadrili svoju podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby si uctili pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli.
Naša škola sa aj tento rok zapojila teraz už do 14. ročníka kampane Červené stužky. Hlavnou filozofiou tejto kampane je odovzdanie a prehĺbenie vedomostí a informácií o víruse HIV a chorobe AIDS mladým ľuďom Slovenska.

V kampani sme zvolili sme nasledujúce formy:
• nástenky k danej problematike a umiestnením plagátu kampane
• tvorenie loga pre červené stužky
• sledovaním online prednášky HIV/AIDS a následnou diskusiou
• výrobou a nosením červených stužiek a náramkov priateľstva
Drogový koordinátor na škole Mgr. Daniela Božiková

Mgr. Daniela Božiková koordinátor na škole