Hodnotiaca správa 2020

Stredná odborná škola agrotechnická

Tovarnícka 1632
95501 Topoľčany

14. ročníku celoslovenskej kampane Červené stužky sa z dôvodu COVID - 19 na našej škole vzdeláva dištančne a prezenčne. Škola na 1.decembra zorganizovala po ročníkoch videoprednášku HIV/AIDS - prof. MUDr. Šuvadu. 4 žiaci sa zapojili online do BIO - PSY - SOC olympiády a 2 žiaci do výtvarnej súťaže. 1.decembra sme podporili kampaň ,, Nosím na oblečení červenú stužku "

Ing. Kvetoslava Vassová