Hodnotiaca správa 2020

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Komenského 215
03852 Sučany

Už od roku 1991, kedy v New Yorku umelci vytvorili červenú stužku tak, ako ju poznáme, vyjadrujeme nosením ich výtvoru solidaritu k ľuďom s AIDS. Červená farba stužky je nielen spojená s krvou, ktorej bunky vírus HIV napáda, ale aj s láskou. A preto, ako znak spolupatričnosti, sme sa na BGMH aj tento rok zapojili do kampane a snažili sa tak rozšíriť povedomie o HIV a AIDS.
Tento ročník kampane Červené stužky sa uskutočnil, aj keď možno trochu netradične, online. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží, či už do výtvarnej, kde mali za úlohu vymyslieť logo kampane, alebo literárnej, kde „otvorili svoje literárne črevo“ na tému „My a vírusy 21. storočia“.
Naša účasť v kampani sa však sa týmto neskončila, ale formou rôznych online prednášok či rozhovorov sme sa dozvedeli „kopec“ zaujímavých informácií.
Kampaň vyvrcholila Svetovým dňom boja proti AIDS a to 1. decembra 2020. Aj napriek pandemickej situácii sme nezaháľali a my, učitelia oblečení do bielej a červenej – do bojových farieb proti AIDS – sme sa zomkli a na našom školskom dvore vytvorili živú červeno-bielu stužku. Žiaci však nezostali pozadu a aj z domáceho prostredia podporili kampaň, taktiež oblečení do bielej a červenej, do farieb boja.
Svetový deň následne sme úspešne zakončili online kvízom o HIV a AIDS.

Všetkým zúčastneným veľmi ďakujem a verím, že aj keď sme červenú stužku nosili len krátko a zväčša z domu, v srdci ju máme stále.

Mrg. Kristína Lukašíková