Hodnotiaca správa 2020

Stredná odborná škola

Košická 20
08001 Prešov

V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do 14. ročníka kampane Červené stužky. Uskutočnili sa tieto aktivity:
• Zverejnenie informácii o kampani na webovom sídle školy
• Vyhlásenie začiatku výtvarnej súťaže, zaslanie práce do súťaže žiačky IV.A triedy
• Vyhlásenie začiatku literárnej súťaže, príspevky žiakov na tému „ My a vírusy 21. Storočia“
• Zaslanie troch víťazných príspevkov zo školského kola, dva príspevky poézie a jedna próza
• Realizácia on-line hodiny so žiakmi I.C triedy na tému „Riziká prenosu AIDS“ s využitím prezentácie
• Zapojenie žiakov II.B triedy do BIO-PSY-SOC olympiády
• Zverejnenie príspevku na tému 1. December Deň boja proti AIDS na webovom sídle školy
• Zaslanie záverečnej správy o priebehu kampane v podmienkach školy SOŠ služieb, Košická 20, Prešov
V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do 14. ročníka kampane Červené stužky. Uskutočnili sa tieto aktivity:
• Zverejnenie informácii o kampani na webovom sídle školy
• Vyhlásenie začiatku výtvarnej súťaže, zaslanie práce do súťaže žiačky IV.A triedy
• Vyhlásenie začiatku literárnej súťaže, príspevky žiakov na tému „ My a vírusy 21. Storočia“
• Zaslanie troch víťazných príspevkov zo školského kola, dva príspevky poézie a jedna próza
• Realizácia on-line hodiny so žiakmi I.C triedy na tému „Riziká prenosu AIDS“ s využitím prezentácie
• Zapojenie žiakov II.B triedy do BIO-PSY-SOC olympiády
• Zverejnenie príspevku na tému 1. December Deň boja proti AIDS na webovom sídle školy
• Zaslanie záverečnej správy o priebehu kampane v podmienkach školy SOŠ služieb, Košická 20, Prešov
V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do 14. ročníka kampane Červené stužky. Uskutočnili sa tieto aktivity:
• Zverejnenie informácii o kampani na webovom sídle školy
• Vyhlásenie začiatku výtvarnej súťaže, zaslanie práce do súťaže žiačky IV.A triedy
• Vyhlásenie začiatku literárnej súťaže, príspevky žiakov na tému „ My a vírusy 21. Storočia“
• Zaslanie troch víťazných príspevkov zo školského kola, dva príspevky poézie a jedna próza
• Realizácia on-line hodiny so žiakmi I.C triedy na tému „Riziká prenosu AIDS“ s využitím prezentácie
• Zapojenie žiakov II.B triedy do BIO-PSY-SOC olympiády
• Zverejnenie príspevku na tému 1. December Deň boja proti AIDS na webovom sídle školy
• Zaslanie záverečnej správy o priebehu kampane v podmienkach školy SOŠ služieb, Košická 20, Prešov

PhDr. Daniela Hermanovská