Hodnotiaca správa 2020

Liečebno-výchovné sanatórium

Pri kaštieli 1
94901 Nitra

V čase, keď svet zápasí s pandémiou Covid 19 nezabúdame ani na tých, ktorí bojujú s rovnako nebezpečnou chorobou AIDS. Naša škola (máme v nej deti 1.-4.ročníka) sa však v čase od 20.11.-6.12. tiež dostala do karantény a žiaci prešli na dištančnú formou vzdelávania. Do kampane Červené stužky sa zapájame každoročne, mnohí žiaci 1.december a aktivity s ním spojené už poznajú. Dnes, 1. decembra, tak online vyučovanie absolvovali s pripnutou červenou stužkou, ktorú si predtým sami vyrobili.

Mgr. Marta Krajancová