Hodnotiaca správa 2020

Stredná zdravotnícka škola

Lúčna 2
98417 Lučenec

Správa o priebehu kampane Červené stužky
na Strednej zdravotníckej škole v Lučenci

Stredná zdravotnícka škola v Lučenci sa zapája každoročne do kampane Červené stužky. Aktivity aj na našej škole boli ovplyvnené mimoriadnou pandemickou situáciou a boli realizované online formou.
Aktivity súvisiace s kampaňou na našej SZŠ:
- Zhotovenie informačného materiálu o HIV/AIDS na webovej stránke školy
- Informácia o priebehu kampane na facebooku školy
- Online anketa o informovanosti o HIV/AIDS pre žiakov školy
- Premietanie filmu Anjeli, prezentácia a beseda na danú tému pre 1. ročníky SZŠ realizované staršími spolužiakmi cez ZOOM aplikáciu
- Beseda pre 4. ročníky s absolventom školy, ktorý pracuje s HIV pozitívnymi pacientmi cez ZOOM aplikáciu
Sme radi, že sa naša škola mohla aktivitami zapojiť a podporiť kampaň Červené stužky. Bojovať proti šíreniu HIV/AIDS spočíva hlavne v informovanosti a prevencii.
Mgr. Bolčová Lívia

Mgr. Bolčová