Hodnotiaca správa 2020

Gymnázium

Šrobárova 1
04223 Košice-Staré Mesto

Červené stužky
MOTTO: Život má cenu motýlích krídel ..!


Štvrtý rok po sebe sa naše gymnázium zapojilo do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí.
Tvorivé aktivity organizované k 1. decembru 2020:
Pre informáciu sme vyvesili plagáty na miestach viditeľných pre žiakov, rodičov a zamestnancov.
Obľúbenou aktivitou našich žiakov je už tradične výtvarná súťaž logo „Červené stužky“. Napriek pandemickému obdobiu sa naši žiaci zapojili a pohľadnice boli odoslané na Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.
Prvýkrát sa žiaci zapojili aj do literárnej súťaže na tému „My a vírusy 21. storočia“
Na vyjadrenie solidarity v boji proti chorobe AIDS sme podporili kampaň nosením červených stužiek v období od 25. novembra do 1. decembra 2020. Červené stužky, ktoré sú symbolom krvi a života, sme si vytvorili my učitelia.
Vyvrcholením kampane, aj keď žiaci nie sú prítomní v školách, bolo vytvorenie „Živej červenej stužky“ len učiteľmi a nepedagogickými pracovníkmi, ktorí podporili túto šľachetnú myšlienku a spoločne sme ťahali za rovnakú „stužku“.

Veľmi nás potešilo, že náš žiak Daniel Kalakay získal vo výtvarnej súťaži 1. miesto.

Mgr. Daniela Siváková
Koordinátor prevencie

Mgr. Daniela Siváková