Hodnotiaca správa 2020

Základná škola Anatolija Karpova

Černyševského 8
851 01 Bratislava

Motto "Život má cenu motýlích krídel". Naša škola zviditeľnila informácie o Medzinárodnom dni boja proti AIDS prostredníctvom portálu bezkriedy pre žiakov 2.stupňa a žiakom 1.stupňa sprístupnili triedne učiteľky základné informácie s ohľadom na vek. Všetci sme sa zapojili do symbolického nosenia červených stužiek, žiaľ "druhostupniari" z dištančného domáceho prostredia. Na 1.stupni si vytvárali obrazce z plastových vrchnáčikov. Traja žiaci z 2.stupňa z 8.- 9.ročníka sa zapojili do online testu z oblasti biológie. Veríme, že na budúci školský rok sa nám podarí zapojiť do našich tradičných obľúbených aktivít, ako je živá stužka a výtvarná súťaž.
Mgr. Janette Teplická

Mgr. Janette Teplická