Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Komenského 2
05921 Svit

SPRÁVA O PRIEBEHU KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY – SYMBOL BOJA PROTI AIDS

Naša ZŠ, Komenského 2, Svit sa aj v tomto školskom roku zapojila do kampane Červené stužky.
Problém AIDS sa týka nás všetkých. Dobre vieme, že neplatí, že vírusom HIV sa nakazí len ten, kto sa zahráva s ohňom. Slabá informovanosť a nezáujem o skutočnosti, ktoré sa nás práve netýkajú, sa nám nemusia vyplatiť. A to určite neplatí len v prípade HIV/AIDS. Touto kampaňou sme chceli žiakom školy pripomenúť , že problém AIDS nie je len problémom tých, čo sa nakazili, ale týka sa každého z nás. Spolu so žiakmi si aj učitelia pripli červenú stužku ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Na nástennom paneli sme umiestnili plagát kampane Červené stužky doplnený o aktuálne informácie. Žiaci si vypočuli aktuálne informácie o HIV v školskom rozhlase, pozreli filmy Anjeli a Príbehy anjelov. Ďalšie nemenej zaujímavé aktivity boli diskusie so žiakmi II. stupňa na hodinách biológie, geografie, etickej i náboženskej výchovy.
Dúfajme, že mnohé z týchto aktivít pomôžu rozšíriť poznatky o nákaze HIV/AIDS a poskytnú žiakom informácie o tom, ako sa nevystavovať nebezpečenstvu tohto ochorenia a poznať možnosti prevencie. Ďakujeme organizátorom a tešíme sa na budúci ročník.
Škola: Základná škola, Komenského 2, Svit
Koordinátor kampane: PaedDr. Tatiana Dubjelová

PaedDr. Tatiana Dubjelová