Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Hviezdoslavova 1
05001 Revúca

V októbri 2019 sa naša škola, Hviezdoslavova v Revúcej, opäť zapojila do kampane „Červené stužky“. Na hodinách výtvarnej výchovy sme so žiakmi 2. stupňa vytvorili pohľadnice na tému AIDS/HIV a odoslali ich do súťaže „POHĽADNICA pre ČERVENÉ STUŽKY“. So žiakmi druhého stupňa sme aktualizovali nástenku o AIDS/HIV. Žiaci si kampaň pripomenuli rôznymi aktivitami v škole. Dievčatá a chlapci deviateho ročníka absolvovali besedu na tému AIDS/HIV. V novembri vrcholila kampaň „Živá“ červená stužka 2019, do ktorej sme sa aktívne zapojili.

Mgr. Klimentová