Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s materskou školou

č.364
93568 Čaka

Červené stužky sú symbolom 1. decembra - Svetového dňa boja proti AIDS.
Do 13.ročníka celoslovenskej kampane sme sa zapojili nasledovnými aktivitami:
- uskutočnili sme prednášku Červená stužka, ktorú nám predniesla MUDr. Adriána Czigányiová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach.
- pozeranie filmov Anjeli a príbehy Anjelov
- tvorba a nosenie červených stužiek a kvapky krvi
- zriadenie informačného panelu k danej problematike

Sme radi, že sme sa opäť mohli zapojiť do kampane.

Mgr. Eva Krnčanová
ZŠ s MŠ Čaka

Mgr. Eva Krnčanová