Hodnotiaca správa 2019

Odborné učilište internátne

Hviezdoslavova 68
951 51 Nová Ves nad Žitavou

Hodnotiaca správa kampane "Červené stužky" 2019
Každoročne sa naša škola zapája do kampane „Červené stužky“. Považujeme za veľmi dôležité vychovávať žiakov v duchu solidarity a pomoci pre tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Zároveň vystríhať žiakov pred nástrahami, ktoré im ponúka „vonkajší svet“ za prísľubom lepšieho zajtrajška dosiahnuteľného ľahšou cestou.
V škole sme zrealizovali nasledovné aktivity:
• prednáška s besedou o HIV a AIDS,
• tematická nástenka,
• nosenie červenej stužky,
• sledovanie DVD Príbehy anjelov.
Je nám ľúto, že sme sa nemohli zúčastniť tohtoročného stretnutia v Žiline z dôvodu vysokej chorobnosti. Téma kampane je stále aktuálna, považujeme za potrebné sa jej stále venovať a šíriť a propagovať jej myšlienky. Plánujeme sa zapojiť do kampane opäť v budúcnosti.

Bc. Soňa Dzianová