Hodnotiaca správa 2019

Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom

Školská 766/2
97242 Lehota pod Vtáčnikom

Túto kampaň sme na škole začali realizovať v mesiaci september aktivitou spojenou s výrobou pohľadnice, ktorá sa týka spomínanej problematiky. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci našej školy nakreslili veľa pohľadníc a z nich sme najkrajšie vybrali a poslali do súťaže. Víťazmi „Pohľadnice pre červené stužky“ sa stali: Ema Gašparovičová z 9.B, Nikola Gašparovičová zo 6.A a Veronika Vidová z 8.A triedy. Na hodinách telesnej a športovej výchovy sme počas mesiaca októbra cvičili a takto sa zapojili do aktivity „Športom pre červené stužky“. Na hodinách biológie v mesiaci november si naši siedmaci pozreli film Príbehy anjelov a spoločne sa o problematike rozprávali. Najkrajšou aktivitou je „Živá červená stužka“ , pri ktorej žiaci siedmeho ročníka spoločne realizovali aktivitu výrobou netradičnej stužky: 7.A ju vyrobila z červených balónov a 7.B použila dlhú reťaz z červeného krepového papiera. Úlohu obidve triedy splnili a fotky ich triednych kolektívov boli poslané do súťaže. Žiaci našej školy a aj zamestnanci sa spoločne zapojili do poslednej aktivity, ktorú sme ako škola zrealizovali. Bola to „Tvorba a nosenie červenej stužky“ pri príležitosti solidarity k ľuďom, ktorí sú nakazený HIV vírusom, ale aj k tým, u ktorých prepukla choroba AIDS. Novou aktivitou bola „Reportáž pre Červené stužky“ , ktorú si pre nás pripravila siedmačka Eliška Gajdošová. Túto ste si vypočuli v našom rozhlasovom okienku.
Za zrealizované aktivity všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa opäť o rok. Veľká vďaka patrí našim siedmakom, ktorí boli nápomocní pri každej aktivite.

RNDr. Černáková Dagmar