Hodnotiaca správa 2019

Základná škola Jána Domastu

Cabaj-Čápor 1085
951 17 Cabaj-Čápor

Základná škola Jána Domastu, Cabaj-Čápor 1085, 951 17 Cabaj-Čápor
e-mail: zscapor@gmail.com , t.č. 037/7888414

S P R Á V A
o celkovom priebehu 13. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky,
kampane boja proti AIDS.

Základná škola Jána Domastu, Cabaj-Čápor 1085, 951 17 sa v školskom roku 2019/2020 aktívne zúčastnila 13. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, kampane boja proti AIDS.
Zapojili sme sa s nasledovnými aktivitami:
- 23.10.2019 sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej „Športom pre červené stužky “ – zúčastnili sa ho žiaci z ročníkov 2.A – 4.A a 25.10.2019 sa žiaci z ročníkov 5.A – 9.A taktiež zúčastnili daného turnaja vo vybíjanej. Žiaci sa zúčastnili vo vyššom počte z 1. stupňa, povzbudzovali ich spolužiaci, hráči sa z hry tešili.
- 07.11.2019 žiaci štvrtého ročníka vytvorili „Červené stužky“ na pracovnom vyučovaní.
- 25.11.2019 - Relácia prostredníctvom školského rozhlasu pre žiakov 1.A - 9.A a 2.B, 6.B na tému: 1. december – Svetový deň boja proti HIV/AIDS – tu sa žiaci podrobne dozvedeli všetko o kampani „Červené stužky“.
- Na www.zscapor.edupage.org bol uverejnený článok o 1. decembri a aktivitách, ktoré sa na našej základnej škole udiali. Dané informácie si mohli prečítať nielen žiaci, pedagógovia, ale aj rodičia a široká verejnosť.
- Žiaci školy nakreslili svoje „vyjadrenie“ červenej stužky a ich výtvory boli veľmi pekné, dva z nich sme zaslali do výtvarnej súťaže „Pohľadnica pre Červené stužky“.
- 26.11.2019 žiaci 1.A – 4.A vytvorili „Živú červenú stužku“.
- Žiaci si dňa 26.11.2018 pripli na hruď červené stužky, ktoré vytvorili žiaci 4.A. Jej nosením, v tento i nasledujúce dni (do 29.11.2019), vyjadrili solidaritu s ľuďmi chorými na AIDS a odsúdili túto zákernú chorobu.
Takže tejto akcie sa zúčastnili všetci žiaci školy (avšak niektorí žiaci počas aktivít boli v domácom liečení) spolu s vedením školy, pedagógmi, a špeciálnymi pedagogičkami – 115 žiakov a 15 pedagógov.

Vypracovala: Mgr. Monika Gálová, koordinátorka protidrogovej výchovy na škole

Mgr. Monika Gálová