Hodnotiaca správa 2019

Odborné učilište int.

Šrobárova 20
05801 Poprad

Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad
Vyhodnotenie kampane „Červené stužky 2019“
Na OUI Poprad sa aktivity v rámci kampane „Červené stužky 2019“ uskutočnili 19.11.2019 a 28.11.2019. Informáciu o chystaných aktivitách získali žiaci prostredníctvom násteniek v areálu školy. V rámci akcie „Športom pre Červené stužky“ sme zorganizovali 19.11.2019 turnaj v stolnom tenise. Prihlásilo sa 18 chlapcov a 16 dievčat. Vytvorili sa štyri skupiny / dve skupiny chlapcov a dve skupiny dievčat/. Víťazi skupín hrali o celkové víťazstvo v kategórii chlapcov a dievčat. Veľmi zaujímavý bol zápas sestier Vlčkových, v ktorom napokon dominovala mladšia Erika takmer po 25 minútach. U chlapcov bol suverén Matúš Ščuka / je novým žiakov OUI Poprad od októbra 2019/ , ktorý nedal nikomu šancu a vyhral všetky zápasy.
Ráno 28.11.2019 žiakom po príchode do školy boli pripichnuté červené stužky, ktoré pripravili dievčatá na odbornom výcviku, ako symbol boja proti AIDS. Zahájenie aktivít bolo v 08.00 hod. premietnutím filmu „Anjeli“ pre 1. a 2. ročníky. Záver filmu nenechal niektoré oči u dievčat suché. Po krátke diskusii k filmu nasledovala prednáška. Garantom prednášky bolo CPPP v Poprade. Zvolili sme si tému „Hrozí AIDS aj Tebe?“ .
Záver – akcie sa vydarili, splnili účel. Všetci sa zhodli v tom, že nielen prednášky, ale aj podobné športové aktivity treba využiť pri organizovaní kampane v roku 2020.

Mgr. Miroslav Louda