Hodnotiaca správa 2019

ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka

č.141,
02964 Oravská Jasenica

Červené stužky 2019
Tento rok sme sa opäť stali súčasťou veľkej rodiny „červených stužiek“. „Zastavme spoločne AIDS“, tak znel slogan tohto, v poradí už 13. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Kampaň vrcholí 1. decembra, čo je celosvetový Deň boja proti AIDS. V spomínaný deň si ľudia celého sveta pripínajú symbol - červenú stužku, aby tým vyjadrili solidaritu ľuďom žijúcim s AIDS alebo HIV - pozitívnym. V tomto prípade červená neznamená stop, preto sme dali zelenú všetkým dostupným informáciám ohľadom tohto ochorenia. Našim cieľom bolo hlavne motivovať mladých ľudí k získaniu nových poznatkov a zamysleniu sa nad touto problematikou. Vedomosť je v tomto prípade asi najúčinnejší prostriedok boja proti šíreniu AIDS.
Žiaci našej školy v rámci kampane zrealizovali tieto aktivity:
• Zhotovili plagáty k téme kampane 8. ročník
• Pripravili nástenky na centrálnej chodbe 7. – 9. ročníka
• Zhotovili stužky 8. ročník
• Nosenie červených stužiek - celá škola


Máme radosť, že sa nám v tomto školskom roku podarilo splniť niekoľko aktivít v rámci 13. ročníka kampane Červené stužky a tak poukázať na problematiku, ktorá by nám nemala byť ľahostajná.
Tešíme sa aj na ďalšie pokračovanie spolupráce a ďalšie aktivity Červenej stužky.

V Oravskej Jasenici 10.12.2019
Mgr. Anna Melišíková

Anna Melišíková