Hodnotiaca správa 2019

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

M. Rázusa 25
98401 Lučenec

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE V LUČENCI

VYHODNOTENIE KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY - 2019
19.11.2019 sa v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci stretli peer aktivisti stredných škôl s peer aktivistami základných škôl. Aktivisti zo stredných škôl urobili prezentáciu aktivistom základných škôl. Spoločne diskutovali o HIV/ AIDS a o možnostiach prevencie. V malých skupinách sa zamýšľali nad otázkami: „z čoho mladí ľudia v ich veku môžu byť smutní, prečo sú ľudia neverní a kedy začína nevera, aké je prepojenie medzi virtuálnym svetom a HIV, aká by bola najúčinejšia prevencia pre mladých ľudí v ich veku.“ Každý peer aktivista zo strednej školy bol facilitátorom v malej skupine a podnecoval diskusiu medzi peer aktivistami zo základnej školy. Otázky viedli žiakov k zaujímavej diskusii a záverom. Cieľom stretnutia bolo prepojiť 2 výcvikové skupiny peer aktivistov v peer programe v prevencii HIV/AIDS a ich vzájomné obohatenie. Spoločne si vyrobili červené stužky a v závere stretnutia si ich pripli. Aktivisti budú naďalej pokračovať vo výcvikovom programe v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a počas roka realizovať aktivity pre svojich rovesníkov na školách.

PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.