Hodnotiaca správa 2019

Základná škola, Slovanská 1415/7

Slovanská 1415/7
01707 Považská Bystrica

Do trinásteho ročníka kampane Červené stužky sa naša škola zapojila po prvýkrát rôznymi aktivitami. Triedni učitelia v rámci triednických hodín informovali žiakov o tejto zákernej chorobe, zamerali sme sa najmä na prevenciu. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci 5.-8. ročníka pracovali na pohľadniciach. Pri tejto aktivite sme však nestihli termín uzávierky, a tak sme si súťaž vyhodnotili len na pôde školy. Z prác, ktoré boli naozaj pekné, sme si vytvorili paraván, ktorý obsahoval aj informácie a materiály zo stránky cervenestuzky.sk. Kampaň končila v piatok 29.11.2019, kedy sme si pripomenuli 1.december rozhlasovou reláciou a vytvorili sme "živú červenú stužku", do ktorej sa zapojilo približne 120 žiakov 2.stupňa.

Mgr. Miroslava Žideková