Hodnotiaca správa 2019

ZŠ Petra Škrabáka

Ul. M. Hattalu 2151
026 01 Dolný Kubín

Zapojenie sa do kampane Červené stužky: 1. december: Svetový deň boja proti AIDS

2. december 2019/pondelok/ bol na našej škole dňom, počas ktorého sme si všetci uvedomili vážnosť choroby AIDS a zároveň poukázal na nutnosť hovoriť o tomto vážnom probléme 21. storočia a zdôrazňovať predovšetkým prevenciu. Deň sme začali rozhlasovým vysielaním pre všetkých žiakov školy, zameraným na AIDS.
Červené stužky na hrudi nám pripomenuli, že choroba tu stále je a je potrebné o nej hovoriť, ako aj učiť sa zodpovednému správaniu voči sebe aj ostatným ľuďom.
Nástenka vo vestibule školy pozývala záujemcov na žiacku univerzitu, ktorá sa tento deň konala v školskej knižnici a ktorej aktérmi boli samotní žiaci.
Žiacka univerzita ako forma rovesníckeho vzdelávania určená pre žiakov 8. a 9. ročníka nám ukázala rôzne podoby sveta choroby a dôležitosť prevencie, ako aj potrebu ochrany voči nám samotným. Žiaci zistili noví informácie o pôvode choroby, jej šírení, spôsoboch prenosu a spôsoboch ochrany.
Prostredníctvom filmu Anjeli v distribúcii TV Lux sa žiaci preniesli do Juhoafrickej republiky, kde na príbehu misionárky Františky Olexovej z Námestova, rodáčky z Oravy, spoznali život ľudí, zápasiacich s touto zákernou chorobou. Najdojímavejšie boli príbehy samotných detí z misie Sv. Jána, ktoré trpeli touto chorobou. Za filmom nasledoval rozhovor, kde žiaci bezprostredne vyjadrovali svoje emócie.
Potom nasledoval súťažný kvíz pre žiakov 8. ročníka, ktorý bol zhrnutím získaných vedomostí a faktov o AIDS. Žiaci 9. ročníka vytvorili po triedach vlastnú červenú stužku, aby tak vyjadrili podporu všetkým nositeľom vírusu HIV.
Žiaci si so sebou odniesli do tried leták o chorobe, spôsoboch ochrany aj potrebných vyšetreniach. Plagáty, znázorňujúce nutnosť chrániť sa pred AIDS, sa stali súčasťou nástenky na túto veľmi aktuálnu tému.


Mgr. Renáta Mitruková
ZŠ Petra Škrabáka
Ul. M. Hattalu 2151
Dolný Kubín

Mgr. Renáta Mitruková