Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

SNP 5
94201 Šurany

V tomto ročníku kampane sme sa zapojili do výtvarnej súťaže pre ZŠ " Pohľadnica pre Červené stužky". Do súťaže sme zaslali práce troch žiačok 2. stupňa. 2.decembra sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS nosením červenej stužky a krátkou reláciou v školskom rozhlase. Stužky deťom rozdávali členovia Žiackeho parlamentu.

Mgr. Katarína Veisová