Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s MŠ Školská 321

Školská 321
02801 Brezovica

Na základe pedagogicko organizačných pokynov pre tento školský rok nás zaujala myšlienka zapojiť sa do kampane Červené stužky. Keďže sme sa v minulosti nezapájali do tejto aktivity, v tomto roku sme sa rozhodli zapojiť do výtvarnej súťaže a súťaže živá červená stužka.
Výtvarnej súťaže sa zúčastnila jedna žiačka siedmeho ročníka, ktorá nebola úspešná. 1.12.sme vytvorili živú červenú stužku,žiaci boli touto myšlienkou nadšení, prišli oblečení v červenom a akcia mohla začať.
Fotenie prebiehalo v telocvični a zúčastnili sa ho všetci žiaci našej školy.
Naša fotka bola ocenená, za čo sme nesmierne vďační. Veľmi radi sa zapojíme aj do ďalšieho ročníka a pevne veríme, že aj vo väčšom rozsahu.

Mgr. Martina Turošáková