Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Fábryho 44
04022 Košice-Dargov. hrdinov

2.12. 2019 sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane, ktorá sa každoročne organizuje 1. decembra pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS.
Žiaci podporili túto akciu celodenným nosením červenej stužky, ktorá je symbolom boja proti tejto zákernej chorobe.
Prostredníctvom rozhlasovej relácie boli žiaci oboznámení s príznakmi tejto choroby, spôsobmi jej prenosu a prevenciou pred nakazením. Boli informovaní o možnostiach diagnostiky na HIV protilátky v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, oddeleniach klinickej mikrobiológie a u všeobecného lekára.
Cieľom akcie bolo vysvetliť cieľovej skupine, že najúčinnejší prostriedok proti šíreniu choroby je prevencia.

ZŠ Fábryho 44,
040 22 Košice

2.12. 2019 sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane, ktorá sa každoročne organizuje 1. decembra pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS.
Žiaci podporili túto akciu celodenným nosením červenej stužky, ktorá je symbolom boja proti tejto zákernej chorobe.
Prostredníctvom rozhlasovej relácie boli žiaci oboznámení s príznakmi tejto choroby, spôsobmi jej prenosu a prevenciou pred nakazením. Boli informovaní o možnostiach diagnostiky na HIV protilátky v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, oddeleniach klinickej mikrobiológie a u všeobecného lekára.
Cieľom akcie bolo vysvetliť cieľovej skiupine, že najúčinnejší prostriedok proti šíreniu choroby je prevencia.

Mgr. Dana Marcinová